Dragi kamen

Perle od prirodnog dragog kamenja uključuju dijamante, rubine, safire, smaragde, opale, žadeite, uzajamne proizvode, turmaline, granate, kristale, agate, kalcedon, fluorite, opsidijan, malahit, sunčev kamen, akvamarin, olivin, lapis lazuli, topaz, graptolit, kamen Tianhe, opal, spinel , Haoshi, topaz, rubrum, Tianyan, koralji, jantar, Jasper bijeli žad, kamen Shoushan, Bloodstone, tirkiz, heliolit, moonstone, Dongling kamen, itd. Općenito govoreći, perle od prirodnog kamena su najljepši i najcjenjeniji kamen, a to je rijetko. Uključuje dvije vrste dragulja i žada u užem smislu. U užem smislu, dragulj se odnosi na monokristalni mineral s prirodnom tvari (poput dijamanta) ili spoja (poput kristala). Žad je vrsta polikristalne stijene koja se sastoji od jednog minerala ili raznih minerala.